Na šoli se intenzivno pripravljamo na prihod učencev v šolske klopi.

V skladu z Okvirnim načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim se od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje, bo MIZŠ predvidoma v četrtek, 14. 5. 2020 izdal sklep, ki bo določal, da se:

 • VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma od 18. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
 • VIZ delo za učence 9. razreda predvidoma od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
 • lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, od 25. 5. 2020 dalje

V šolo se vrnejo vsi učenci 1., 2., 3. in 9. razred (obvezno za vse), razen učenci z zdravstvenimi omejitvami, ki jih je predvidel Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo – le te si lahko ogledate na tej povezavi. Naprošamo vas, da se z vsebino tega dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

V kratkem vas bodo kontaktirali razredniki in vas zaprosili za nekaj nujnih informacij. Predvsem nas bo zanimalo, ali bo vaš otrok vključen v:
jutranje varstvo (zagotovili ga bomo lahko od 7.00 dalje),
– podaljšano bivanje (zagotovili ga bomo lahko do 16.00)
in ali potrebuje prevoz s šolskim kombijem.

Šola bo za vse učence organizirala dopoldansko šolsko malico. Za vse učence 1., 2. in 3. razreda (ki bodo v ključeni v OPB) bo šola organizirala kosilo.

V času izvajanja pouka v šoli bomo upoštevali navodila NIJZ in MIZŠ, potrebne so organizacijske, kadrovske in prostorske spremembe in prilagoditve ukrepom v času epidemije Covid 19. Med najpomembnejše ukrepi NIJZ navaja:

 • v šolo naj prihajajo le zdravi otroci, bolni ostanejo doma. Šola mora obvezno pridobiti podpisano Izjavo staršev pred vstopom otroka v šolo, s katero starši potrdijo, da je otrok zdrav. Če imate možnost, Izjavo natisnite in izpolnjeno prinesite v ponedeljek v šolo. Če te možnosti nimate, bo otrok dobil Izjavo v ponedeljek v šoli in jo izpolnjeno prinesel nazaj naslednji dan.
 • vzdrževati bo potrebno primerno razdaljo,
 • vzdrževati bo potrebno ustrezno higieno kihanja in kašljanja,
 • posebni protokoli za vstop staršev v šolo (razkuževanje rok pri vhodu, obvezna uporaba mask, ki jo morate imeti s seboj, gibanje bo po šoli bo omejeno, zadrževanje v šoskih prostorih ne bo dovoljeno).

OSNOVNE INFORMACIJE O ORGANIZACIJI VZGOJNO-IZOBRAŽEVALNEGA DELA NA ŠOLI OD  18. 5. 2020 DALJE:

 • Izvedba pouka in dni dejavnosti bo potekala v skupinah do 15 učencev.
 • Dejavnosti obveznega in razširjenega programa se bodo izvajale znotraj iste skupine v istem prostoru. Skupine ne bodo prehajale iz prostora v prostor in se ne bodo združevale.
 • Učencem 1., 2., 3. in 9. razreda, ki zaradi zdravstvenih omejitev ne bodo mogli obiskovati pouka v šolskih prostorih,  bo šola v okviru zmožnosti prilagodila oblike in metode dela (ne v obliki izobraževanja na daljavo). Zdravstvene omejitve so opredeljene v sklepu RSK za pediatrijo.
 • Vzgojno-izobraževalno delo za učence od 4. do 8. razreda bo še naprej potekalo v obliki izobraževanja na daljavo.
 • Letna šola v naravi se v šolskem letu 2019/2020 ne bo izvedla.
 • Petošolci bodo kolesarski izpit (praktični del, vožnja) opravljali v naslednjem šolskem letu.
 • V naslednjih dneh boste starši učencev 1., 2. in 3. razreda na podlagi pridobljenih informacij prejeli natančna obvestila in navodila v zvezi s prihodom učencev v šolo, teden kasneje pa še starši devetošolcev in učencev z učnimi težavami.