Obveščamo vas, da smo zaključili z izbirnim postopkom (bodoči 7. do 9. razred) za obvezne izbirne predemte za šolsko leto 2023/2024. V prispevku se lahko seznanite, katere predmete bomo izvajali v naslednjem šolskem letu.

Glede na interes učencev in normative bomo v šolskem letu 2023/2024 izvajali naslednje obvezne izbirne predmete:

– filmska vzgoja (8. in 9. r),
– gledališki klub (7. in 8. r),
– izbrani šport – košarka (7. do 9. r),
– izbrani šport, odbojka (7. do 9. r),
– likovno snovanje 1 (7. r),
– likovno snovanje 2 (8. r),
– likovno snovanje 3 (9. r),
– literarni klub (8. in 9. r),
– logika (7. in 8. r),
– multimedija (8. in 9. r),
– nemščina 1 (7. r),
– nemščina 2 (8. r),
-nemščina 3 (9. r),
– obdelava gradiv – les (7. r),
– ples (7. do 9. r),
– poskusi v kemiji (8. in 9. r),
– računalniška omrežja (9. r),
– robotika v tehniki (7. r),
– sodobna priprava hrane (7. r),
– španščina 1 (7. r),
– španščina 2 (8. r),
– španščina 3 (9. r),
– šport za sprostitev (7. in 9. r),
– šport za zdravje (8. in 9. r),
– urejanje besedil (7. in 8. r),

O urniku izbirnih predmetov bodo učenci obveščeni na prvi dan pouka v novem šolskem letu.

Informacija o oprostitvi obiskovanja obveznih izbirnih predmetov:

Če otrok obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom (to so izključno glasbene šole, na TEM SEZNAMU) lahko uveljavlja delno oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov ene ure tedensko (izbere eno uro izbirnih predmetov) ali v celoti (ne izbere nobene ure). Vlogo za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov si preneste TUKAJ. POMEMBNO: Rok za oddajo dokumentacije (izpolnjena vloga in potrdilo glasbene šole) je 3. 7. 2023 oz. 31. 8. 2023.

————————————————————————————————————

Obvestilo ob začetku izbirnega postopka (marec 2023)

Otroci bodo domov prinesli prijavnice, ki jih bodo dobili načeloma na razredni uri, lahko pa si jih prenesete tudi tukaj:

Prijavnico otrok odda razredničarki/razredniku do petka, 24. 3. 2023. V kolikor učenec ne bo pravočasno oddal prijavnice, ga bomo razporedili k predmetom, kjer bodo še prosta mesta. Izbirni predmeti v 7., 8. in 9. razredu so obvezni, kar pomeni, da pri predmetih učenec je ocenjen.

Učenec/ka mora izbrati dve uri izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, če se s tem strinajo starši.

 • Če otrok obiskuje glasbeno šolo z javno veljavnim programom lahko uveljavlja delno oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov ene ure tedensko (izbere eno uro izbirnih predmetov) ali v celoti (ne izbere nobene ure). Vlogo za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov si preneste TUKAJ.
 • Vsi predmeti so enourni, razen tujega jezika (nemščina, španščina), ki je dvourni.

KRATKI OPISI PREDMETOV

V brošuri, ki si jo lahko preberete TUKAJ, so navedeni opisi izbirnih predmetov.

Iz široke ponudbe morate v skladu s svojimi željami in interesi izbrati tiste, ki jih boste obiskovali v prihodnjem šolskem letu. Pozorno preberite uvod in opis predmetov. Šola bo izvajala samo tiste predmete, za katere bo dovolj prijav. Zato izmed ponujenih izberite najmanj štiri predmete (tiste ki jih najbolj želi obiskovati in dodatne rezerve) in v okence zapišite številke od 1 do 4 tako, da bo številka 1 zapisana pri tistem predmetu, ki ga najbolj želi otrok, zadnja številka pa pri tistem, ki je zadnja rezerva.

POZOR: UČENEC LAHKO IZBERE SAMO TISTE PREDMETE, KI JIH ŠE NI OBISKOVAL (predmet Izbrani šport: odbojka, košarka je isti predmet. Npr.: Če je učenec že obiskoval Izbrani šport: odbojka, ne more obiskovati Izbrani šport: košarka)

Seznam obveznih izbirnih predmetov za 7. razred:

 • Likovno snovanje I.; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Nemščina I.
 • Španščina I.
 • Plesne dejavnosti: ples
 • Slovenščina: gledališki klub; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Verstva in etika
 • Obdelava gradiv: les; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Prehrana: sodobna priprava hrane; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Računalništvo: urejanje besedil
 • Šport: izbrani šport (odbojka, košarka)
 • Šport: šport za sprostitev
 • Matematična delavnica 7
 • Logika
 • Robotika v tehniki; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni

Seznam obveznih izbirnih predmetov za 8. razred:

 • Geografija: življenje človeka na Zemlji
 • Likovno snovanje II. ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Nemščina II.
 • Španščina II.
 • Plesne dejavnosti: ples
 • Slovenščina: gledališki klub
 • Slovenščina: literarni klub
 • Verstva in etika
 • Filmska vzgoja
 • Kemija: poskusi v kemiji; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Obdelava gradiv: kovine; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Računalništvo: urejanje besedil
 • Računalništvo: multimedija
 • Šport: izbrani šport (odbojka, košarka)
 • Šport: šport za zdravje
 • Matematična delavnica 8
 • Logika

Seznam obveznih izbirnih predmetov za 9. razred:

 • Geografija: življenje človeka na Zemlji
 • Likovno snovanje III. ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Nemščina III.
 • Španščina III.
 • Plesne dejavnosti: ples
 • Retorika
 • Slovenščina: literarni klub
 • Verstva in etika
 • Filmska vzgoja
 • Kemija: poskusi v kemiji ; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Obdelava gradiv: kovine; predvidena izvedba v blok uri na 14 dni
 • Računalništvo: multimedija
 • Računalništvo: računalniška omrežja
 • Šport: izbrani šport
 • Šport: šport za sprostitev
 • Šport: šport za zdravje
 • Matematična delavnica 8