Drugošolci smo obiskali letališče, kjer smo imeli strokovno voden ogled oz. ogled poteka dela v ozadju, povezan z letališko dejavnostjo: ogled javnega dela potniškega terminala (sprejem in odprava potnika in prtljage), ogled varnostne kontrole (pomen varnosti na letališču ter prepovedani predmeti), vožnja z avtobusom po glavni ploščadi, prikaz sprejema / odprave letala, opazovanje dogajanja, ogled gasilsko reševalne službe.