Ob koncu 6. in 9. razreda opravljajo učenci nacionalno preverjanje znanja (NPZ). Udeležba na NPZ je za vse učence obvezna. Učenci pišejo preverjanje samo v rednem roku, naknadnega roka ni.

Kot ste bili že obveščeni, se v 6. razredu znanje preverja iz slovenščine, matematike in angleščine, v 9. razredu pa iz slovenščine, matematike in biologije. Učenci opravljajo preverjanje iz vseh treh predmetov.

Datumi NPZ:

– četrtek, 4. maj 2017 – slovenščina

– ponedeljek, 8. maj 2017 – matematika,

– sreda, 10. maj 2017, angleščina (6. razred) / biologija (9. razred)

Nacionalno preverjanje znanja 2017, obvestilo za starše, 24. 4. 2017 – učenci so ga prinesli domov

Okrožnica za učence pred NPZ-ji, 3. 5. 2017

 

Več o nacionalnem preverjanju znanja tudi TUKAJ.