V aprilu, mesecu zdravja in nenasilne komunikacije, smo Zdravošolci na šoli izvedli različne aktivnosti. V razredih smo s pomočjo razrednikov izvedli delavnico o medvrstniškem nasilju, kjer smo spoznali oblike nasilja in kako škodljivo je medvrstniško nasilje, kakšna je razlika med konfliktom in medvrstniškim nasiljem in kako moramo ravnati v primerih zaznave nasilja – kot očividci moramo pomagati žrtvi in takoj o nasilju povedati odraslim, saj to ni tožarjenje, ampak odgovorno ravnanje nas vseh za preprečevanje nasilja.

V razredih smo podpisali Prisego nenasilju, risali simbole nenasilja in pisali misli, katere smo dodali že nalepljenim mislim na stopnicah šole, ki so ponazarjale pot nenasilne komunikacije:

 • NASILJE – NE! c
 • SOŠOLCEV NE PORIVAMO. 3.c
 • EDEN ZA VSE, VSI ZA ENEGA. 3.c
 • SE VESELI, NASILJA TUKAJ NI! 3.c
 • NE MARAMO NASILJA. RAJE IMAMO PRIJAZNOST. 3.c
 • NASILJE NI ZDRAVO! c
 • NE MARAMO NASILJA, TO JE GRDO!
 • PRIJATELJI ZA VEDNO! 3.c
 • NE POVZROČI NASILJA, SAJ SE TI SLABO VEDNO POVRNE. c
 • NASILJA NE POTREBUJEMO. 3.c
 • PRIJATELJ PRAVI PRETEP USTAVI! 3.č
 • NASILNEŽ DOBER NIKOLI NE BO, ŽRTEV TEGA POZABILA NE BO. 4.b
 • BODI COOL IN SOŠOLCE SPOŠTUJ! zdravošolci

V sodelovanju z Ekošolci smo postavili totem prijateljstva. Nanj smo učenci navdušeno obešali naše lovilce prijateljstva. Lovilce prijateljstva smo si iz papirja, vrvice in perlic naredili sami v času glavnih odmorov s pomočjo zdravošolcev. Na izdelane lovilce prijateljstva smo napisali, katere vrednote oz. osebnostne lastnosti so nam pomembne pri prijateljstvu. Naš totem prijateljstva je zažarel v zaupanju, iskrenosti, spoštovanju, podpori, spodbujanju, pogumu, humorju, zabavnosti, prijaznosti, sočutju, dobroti, zvestobi, resnicoljubnosti, obljubah, solidarnosti, radosti, veselju, druženju, sreči, podpori, ljubezni, ljubeznivosti…

Verjamemo, da smo ulovili veliko za prijateljstvo pomembnih stvari, saj si na naši šoli želimo prijateljskih medsebojnih odnosov in nenasilne komunikacije.