Namesto da bi se v petek zjutraj pevci MPZ Mengeš odpravili v šolo s šolskimi torbami, so se s potovalkami napotili proti Harmoniji, kjer je bil naš skupni štart na pevski vikend, ki je bil v Bohinju od 10. 11 do 12. 11. 2023. S seboj smo prinesli vedro vreme in obilo dobre volje, saj mi, ki radi pojemo, tudi v srcu dobro mislimo.

Pod strokovnim mentorstvom ga. Nataše Banko so pevci veliko časa namenili učenju in utrjevanju pesmi, ki jih bodo peli na dobrodelnem koncertu Sonce za vse in na pevski reviji, ki bo v mesecu aprilu. Bilo je tudi zadosti časa za druženje, za večerni disco ples, za sprehode v naravo in za spoznavanje glasbenih vsebin na temo muzikala ter slovenske in tuje glasbene scene. Pridobljeno znanje so pevci preverili z glasbenim kvizom in se z zasluženimi nagradami tudi posladkali. Pripravili so svoj večerni program s poustvarjenimi odlomki iz muzikala, s plesnimi, humorističnimi in miselnimi vložki. Domov so prišli enotni in pripravljeni ter z veliko željo, da razveselijo svoje občinstvo.