Po zbranih prijavah na interesne dejavnosti ugotavljamo, da je zanimanje med učenci veliko in bomo izvajali večino ponujenih interesnih dejavnosti. Večina krožkov se bo začela že v drugi polovici septembra 2022.

Na TEJ POVEZAVI si lahko ogledate, katere dejavnosti bomo izvajali in urnik izvajanja.

 

Obvestilo z začetka šolskega leta:

Tudi letos smo za učence pripravili pester nabor interesnih dejavnosti.

Na začetku šolskega leta bomo zbrali prijave, v nadaljevanju pa vas bomo podrobneje obveščali in podali natančnejša navodila. Izvedli bomo dejavnosti, za katere bo dovolj zanimanja.

TUKAJ si lahko ogledate ponudbo interesnih dejavnosti (krožkov), ki jih nameravamo izvajati v letošnjem šolskem letu. Izvajali jih bomo, če bo dovolj prijavljenih učencev, o čemer bodo učenci obveščeni. Interesne dejavnosti so za učence brezplačne in jih izvajajo naši strokovni delavci, nekatere pa tudi naši zunanji sodelavci.

Doma preglejte ponudbo in se odločite, če bi vaš otrok želel obiskovati katero od dejavnosti (obkrožite številko pri dejavnosti). Priporočamo, da otrok izbere dejavnosti, ki ga res zanimajo in jih bo z veseljem obiskoval. Nekatere interesne dejavnosti so podrobneje opisane in predstavljene na naši spletni strani. Večina interesnih dejavnosti se bo začela izvajati po 19. septembru. Učenci bodo o pričetku obveščeni (na spletni strani, na oglasni deski, z vabilom …).

Opise nekaterih intersnih dejavnosti lahko preberete TUKAJ.