Prva polovica šolskega leta je že za nami, v tem času smo pridno zbirali star papir, ves čas se trudimo vestno in pravilno ločevati odpadke …, čakajo pa nas še drugi izzivi, kmalu se bomo lahko preizkusili v EKOKVIZU.
Opravili smo tudi prvo nalogo, ki jo predstavljamo, druga naloga pa je v zaključevanju.

 

Na razredni stopnji so učenci opazovali in spremljali VREME. Z odčitavanjem temperature zraka v 2. in 3. razredu in z merjenjem zračnega tlaka s pomočjo izdelanega barometra v 4. in 5. razredu so ugotovili, da se oba parametra spreminjata in zato se spreminja tudi vreme.

 

Z ogledom posnetka PRIHODNOST JE V NAŠIH ROKAH na povezavi: https://www.youtube.com/watch?time_continue=88&v=UfyE4GZ1_JA , pa so si ogledali posledice spreminjanja vremena.

Na predmetni stopnji so se pogovarjali o PODNEBJU. Z ogledom posnetka EKSTREMNI VREMENSKI POJAVI na povezavi: https://www.24ur.com/novice/slovenija/analiza-50-let-arso-vreme-podnebje.html
so se v 6. in 7. razredu osredotočali na podnebje v Sloveniji, v 8. in 9. razredu pa so spoznavali, da se podnebje spreminja tudi drugod po svetu, npr. v Afriki z ogledom posnetka: https://www.youtube.com/watch?v=f23ZK0bOO8M

UGOTOVITVE: vreme in posledično podnebje se spreminja povsod po svetu, v Sloveniji smo priča ekstremnim vremenskim pojavom zaradi katerih se spreminjajo tudi letni časi. Podobno se dogaja tudi v Afriki.

Posledice so vidne tudi v količini ledu na Arktiki in Antarktiki.

Spreminja pa se tudi način življenja in miselnost, ki jo prinaša vse večji tehnološki razvoj. Smo v dobi digitalne tehnike kar potrjujeta spodnji trditvi, saj so učenci prvo trditev v večini argumentirali kot mit, saj jim je slednja bližnja.

Katera trditev je MIT in katera RESNICA, svojo odločitev ustrezno argumentirajte.
Veliko potrošnikov se želi sporazumevati na papirju.
Digitalno sporazumevanje je vedno prednostna izbira.

Kaj pa je za vas resnica?

Mentorici EKO ŠOLE