V zadnjem tednu pred počitnicami smo imeli tutorji in tutorandi prijetno srečanje. Ob didaktičnih in družabnih igrah smo se družili, izmenjevali izkušnje ter si zaželeli lepe praznike.

Za tiste, ki nas še ne poznate prilagamo opis naše interesne dejavnosti:

Tutorstvo je prostovoljna oblika druženja in nesebične učne pomoči starejših učencev mlajšim ali vrstnikom. Tutorji pri izvajanju tutorstva razvijajo zaupanje v lastne
sposobnosti, odgovornost ter pozitiven odnos do dela in izobraževanje. Oblikujejo si
kulturo govora in medsebojno spoštovanje ter v prijetnem in prijateljskem vzdušju
pridobivajo nova znanja. Prav tako pa razvijajo vrednote in imajo preventivno vlogo pri preprečevanju nasilja na šoli. Posebna vrednost je še v tem, da nadgrajujejo,
dopolnjujejo in poglabljajo svoje znanje in znanje drugih učencev.