V petek, 12. maja 2023, smo del učnih ur namenili kulturi nenasilja in strpnosti z namenom opolnomočenja učencev za preprečevanje nasilja in odzivanje v situacijah nasilja, ozaveščanja o ničelni toleranci, vzpodbujanju empatije, razločevanju nasilja in konfliktov in pomenu obvladovanja svojih čustev.

Učenci so na delavnicah s svetovalnimi delavkami in učitelji imeli možnost izraziti svoje občutke, doživljanja, mnenja in stališča ob nedavnih dogodkih.

Pogovarjali smo se, kako varno se počutimo v šoli in ugotovili, da se večina učencev na naši šoli počuti zelo varno, so pa zagotovo nedavni dogodki vplivali tudi na nas.

Ugotovili smo, da veliko dejavnosti za varnost v šoli že izvajamo ter razmišljali, kaj lahko še naredimo kot posamezniki, saj smo skupaj močnejši: dobri medsebojni odnosi in soustvarjanje varne klime na šoli, dežurstva, reagiranje in pomoč učiteljev, skrb za učence z posebnimi potrebami, odločilen pomen očividcev, zaščita in pomoč vrstnikom v stiskah, reševanje sporov s pogovorom, preventivne dejavnosti na šoli, obogatitvene dejavnosti….

S krogom osebnih meja so se učili asertivnosti, ogledali so si videoposnetke na temo nasilja.

Učenci so razvrščali primere nasilnih situacij glede na vrsto nasilja in iskali rešitve za reagiranje v vlogi očividcev. Z igro vlog so se učili, kako reagirati v vlogi žrtve ali očividca in kako se postaviš zase ali vrstnika namesto da spodbujaš nasilje.

Učencem smo predstavili varne točke in jih informirali, kam se lahko obrnejo po pomoč, jih ozavestili o neverbalnem znaku, ki ga žrtev lahko uporabi, da pove za nasilje. Pisali so nenasilna sporočila.

 

UTRINKI IZ DELAVNICE V OPB 7

Za uvod so učenci 2. c izbrali sličico obraza, ki prikazuje čustvo, kako se počutiš, ko je nekdo nasilen do tebe. Večina učencev je pokazala žalosten, prestrašen in jezen obraz.

Nato so učenci z igro vlog vadili besedo NE! Učiteljica Urša jim je govorila konkretne situacije, v kateri je opisano nasilje (udarci, pošiljanje neprimernih fotografij, besedno žaljenje, izsiljevanje za denar, grožnje ipd.). Učenci so morali jasno in glasno izreči besedo NE!, NEHAJ! NI MI VŠEČ! oz. razložiti, kako bi nekomu zaupali, kaj se jim je zgodilo.

Učenci so v nadaljevanju spoznali Modrijančka in Beskota (uporaba blazinic/lutk z namenom razlage delovanja možganov ob čustvenih reakcijah). Ponovno so bili postavljeni v vlogo, ko so morali reagirati kot Modijanček na posamezne situacije. Modrijančka so stisnili k sebi.

Za zaključek so ob poslušanju pesmi Zgodba o prijateljstvu (Čuki) izpolnili svoj krog osebnih meja in si izmislili svoje nenasilno sporočilo v steklenici.

 

Mnenja učencev:

Monika: Meni je bilo super. Najbolj všeč mi je bila igra, ko smo morali reči NE.

Matic: Odlično je bilo. Všeč mi je bilo, ko si nas spraševala, kako se počutimo.

Nika: Meni je všeč Modrijanček.

Robin: Meni je bila všeč igra z Modrijančkom in Beskotom. Zapomnil sem si, da se ne tepemo.

Žiga: Če me kdo tepe, moram nujno povedati staršem ali odraslemu.

Živa: Všeč mi je bilo, ko smo se slikali z Modrijančkom.

Matevž: Zelo mi je bilo všeč. Stokrat odlično mi je bilo všeč. Čim večkrat moram uporabiti besede Modrijančka. Počutim se kar uredu.

 

NENASILNA SPOROČILA DRUGOŠOLCEV:

 • Nikoli ne bom nasilen.
 • Ne maram nasilja.
 • Danes ne bom nobenega udaril.
 • Zelo si prijazen.
 • Dober si.
 • Lepo se imej, ne bom ti več nagajala.
 • Jaz bom nenasilen.
 • Ne bom nasilen, ker ne maram nasilja.
 • Rad se igram s prijatelji na igrišču.

 

NENASILNA SPOROČILA DEVETOŠOLCEV:

 • STOP NASILJU!
 • BODI KUL BREZ NASILJA.
 • KONEC NASILJU, SVOBODA PRIJAZNOSTI!
 • NASILJE NI REŠITEV.
 • BODI ZVEZDA, STOP NASILJU!
 • NASILJE SE ZAČNE Z MALIMI DEJANJI – UKREPAJ PRAVOČASNO IN GOVORI O PROBLEMIH.
 • NE BODI NASILEN.
 • VSEM, KI STE NASILNI: MORATE VEDETI, DA NISMO MI DRUGI KRIVI ZA VAŠO NESREČO.
 • MI(NI)STER ZA ZDRAVJE/ODNOSE OPOZARJA: BODI JAK, NE NAREDI NASILNIH NAPAK!

 

Z izvedbo delavnic oz. dejavnosti, odzivom in sodelovanjem učencem smo zelo zadovoljni in bomo še naprej skupaj soustvarjali varno šolo.

Hvala vsem strokovnim delavcem za pomoč pri izvedbi.

Pripravili: pedagoginja Nina in učiteljica Urša Urbanija