V  aprilu, mesecu zdravja, se na šoli dogaja marsikaj zanimivega, povezanega s temo letošnje Zdrave šole »Gibanje, prehrana in duševno zdravje« z namenom ozaveščanja o pomenu zdravega načina življenja.

V jesenskih dneh smo se posvetili bolj gibanju, zdaj bolj zdravi prehrani.

Zdravošolci smo zelo aktivni in z mentoricama pedagoginjo Nino in učiteljico Majo v sodelovanju s športnimi in likovnimi  pedagogi ter učitelji na šoli izvajamo ŠTEVILNE DEJAVNOSTI:

  • RAZSTAVA LIKOVNIH DEL
  • MEDGENERACIJSKE URE ŠPORTA (prvošolci imajo uro športa skupaj s starejšimi učenci)
  • TOČKE ZDRAVJA (panoji z informacijami in slikovnim gradivom) IN ZDRAVA SPOROČILA – dejstva o zdravju naših otrok
  • STOJNICA S SADJEM
  • GIMNASTIČNI POLIGON pri urah športa s poudarkom na razvijanju osnovnih motoričnih sposobnosti – 2 dni
  • REKREATIVNI ODMOR V AVLI (ples, aerobika)
  • POSKOČNA ŠKATLA NA OBISKU v 1. do 5. razredih (popestritev pouka z minutkami za igrive zdrave in poskočne dejavnosti, ob katerih se učenci sprostijo in razgibajo tako telo kot možgančke)
  • DELAVNICA »ZDRAVA PREHRANA« (za učence od 1. do 9. razreda izvedena na razrednih urah s strani zdravošolcev)

DOBRO POSKRBI ZA SVOJE TELO, SAJ JE TO EDINI KRAJ, KI GA IMAŠ ZA ŽIVLJENJE!

Mentorica Zdrave šole: Nives Zelenjak