V 4. b razredu smo se pri predmetu glasbena umetnost učili o ljudskih glasbilih. Učenec Alen je k nam v goste povabil babico Cito Galič, ki je znana slovenska citrarka in svojo mamico Katarino, ki je tudi glasbenica.

img_3936
Predstavili sta nam glasbilo in povedali kar nekaj zanimivosti. To ljudsko strunsko glasbilo sodi v družino brenkal. Citre imajo kar 30 do 45 strun. Razširjene so predvsem v alpskih deželah. Ga. Cita nam je zaigrala venček ljudskih pesmi, potem pa se ji je pridružila še Tilnova mamica in ob citrah zapela lepo, a žalostno ljudsko pesem Pojdem u rute. Učenci 4. b pa smo potem ob spremljavi citer zapeli pesem Marko skače.