Estonske šole uspešno uvajajo obstoječe tehnologije v šolski sistem in s tem postavljajo zgled evropskim šolam v bližnji prihodnosti. Da bi preverila možnost prenosa njihovih modelov v slovensko učno okolje, sva učitelja Sašo Božič in Tevž Globokar obiskala Tallinn in nekaj njegovih šol.

Na gostujoči šoli sva hospitirala različnim učnim uram: računalništvu v prvem razredu, likovni umetnosti in ekonomskim vsebinam v četrtem razredu, matematiki v osmem razredu … Pri vseh urah je bila v ospredju raba IKT kot orodja za posredovanje/utrjevanje vsebine. Velik poudarek so učitelji namenjali varnosti na internetu in programiranju.

Svoje razumevanje tovrstnih učnih metod sva poglabljala ob obiskih še treh drugih šol. Prav vsem je bilo skupno intenzivno vključevanje IKT tehnologij v učni proces. Prva izmed njih je ena novejših v Tallinnu in se ponaša z obsežno opremo. Učitelji so spodbujeni k njeni uporabi, pri tem pa jim v primeru tehničnih težav pomagajo kar učenci, vključeni v različne krožke. Druga šola je bila posebna, ker pouk poteka večinoma v ruskem jeziku. Na njej sva spremljala uro naravoslovja, ki je vključevala uporabo majhnih premikajočih robotov. Tretja šola je ravno v času najinega obiska gostila znanstveni festival, na katerem so sodelovali učenci prvega do  šestega razreda – udeleževali so se različnih delavnic, nekatere izmed njih so bile močno povezane z IKT: ustvarjanje s 3d-tiskalnikom, fotografija z zelenim zaslonom in programiranje. Na tej šoli sva tudi opravila intervju z dvema učencema, ki sta predstavila svoje poglede na izobraževanje.

Ena izmed aktivnosti, ki bo zanimiva zlasti učiteljem obeh sodelujočih šol, je primerjava znanja matematike učencev obeh šol. Učenci gostujoče šole so preko spleta izpolnili nacionalno preverjanje znanja matematike. Enako bodo naredili tudi učenci v Sloveniji, oboje pa bo predstavljalo temelj primerjave.

Najbolj celosten vpogled v vse obravnavane tematike so omogočali intervjuji z različnimi kadri. Ob tem prednjači čas, preživet s pomočnico ravnatelja gostujoče šole. Njeni pogledi so bili potrjeni, nekateri pa tudi ovrženi po pogovorih z učitelji in skrbnico IKT na šoli. Celostna slika je torej šele produkt vseh mnenj.

Izmenjava nama je v veliki meri razširila obzorja – nove ideje, ki sva jih dobila, načrtujeva vključiti v najino pedagoško delo, učinke in uporabo pa podeliti tudi z učiteljskim zborom in jim s tem omogočiti podlago za razvoj učiteljskih veščin.