Kot smo obljubili, smo tudi letos nagradili najbolj prizadevne učence, ki so zbrali največ starega papirja. Na srečanju so se nam pridružili še učenci prostovoljci, ki so pomagali pri tehtanju papirja.