V mesecu marcu smo skupina devetošolk, ki obiskujemo Delavnice za najstnike, razmišljale na temo šole, tudi malce nenavadno in kreativno.

Imele smo možnost predstavljati si idealno šolo. Naš pogled je sledeč:

 IDEALNA ŠOLA

Bi bila velika, svetla, barvna in podolgovata. In brez stopnic. Energijo bi pridobivala na sončne celice na strehi.

Zgrajena bi bila v osrčju narave, stran od mesta.  Še bolje, ob plaži, morju. Imela bi bazen. In igrišče ter mizice s stoli na travniku okrog šole. Učilnice bi bile prostorne in umetniško oblikovane ter brez vrat. Med odmori bi igrala glasba. Imeli bi tudi učilnice na prostem. Imeli bi veliko kuhinjo in jedilnico.

Na poti do šole bi učence na tleh čakale sladkarije.

Šolo bi obiskovali tako fantje kot dekleta. V posameznem razredu bi bilo od 15 do največ 20 učencev. V njej bi se počutili varno.

Pouk bi potekal nekako od pol devete oz. devete do trinajste oz. petnajste ure. Odmori bi bili petnajst minutni ali polurni. Ne bi bilo predur. Med poukom bi se lahko med seboj pogovarjali. In žvečili čigumije. Telefoni bi bili dovoljeni.

Šolske predmete bi si učenci izbirali po interesu, obvezna bi bila le slovenščina in angleščina. Domačih nalog ne bi bilo. Učenje bi bilo bolj praktično naravnano.

Imeli bi izmenjave z učenci iz drugih šol in iz tujine, na predmetniku bi bila tudi potovanja.

Spraševanje bi bilo napovedano za vse predmete in za vse učence. Na teden bi pisali največ en test in bili največ enkrat ustno vprašani.

Takoj po izvedeni učni uri bi imeli zainteresirani učenci z učiteljem rezerviran čas desetih minut za dodatno razlago oz. pogovor o obravnavani učni snovi.

Pridobljene ocene bi učenci lahko popravljali oz. šola bi bila brez ocen, posebej pri vzgojnih predmetih (likovna, športna, glasba, ker je uspešnost odvisna tudi od smisla za risanje, športanje in petje) – učitelji bi učencem po opravljenem delu podali povratno informacijo, kaj jim je šlo dobro in kaj konkretno in kako morajo še izboljšati.

Poudarek bi bil tudi na samopodobi. In pripravi na življenje.

Učitelji, ki bi poučevali v tej šoli, bi bili bolje plačani in bolj cenjeni. Učitelj ne bi mogel postati vsak, morali bi imeti pridobljeno licenco – preizkus osebnosti oz. značaja in strpnosti. Ker učitelji v tej šoli bi bili spoštljivi, brez negativne energije, pravični, prijazni in razumevajoči. So starši in prijatelji hkrati. Učenci in učitelji bi se tikali, saj bi se medsebojno spoštovali in bili enakovredni. Razjezili bi se le z razlogom.