V prispevku si lahko ogledate nekaj najnovejših fotografij nove športne dvorane.Stanje je z dne 17. 4. 2020.

Po zagotovilih izvajalca gredo dela po načrtu. Trenutno poteka veliko del v samem objektu, ki jih od zunaj ne moremo videti. Dela potekajo tudi na zunanjem območju, severno od športne dvorane se že lepo vidijo obrisi novega, veliko večjega parkirišča; južno od dvorane nastajata dve novi igrišči, ki ju bo obkrožala atletska steza.

Če bo šlo torej vse po načrtu, bomo z začetkom novega šolskega leta pouk športa že izvajali v novi športni dvorani.

In kaj bo s zdajšnjo telovadnico?

Glede na število učencev, ki obiskuje šolo (letos 840) in povečevanje števila v naslednjih letih, bi šola že dolgo potrebovala večjo šolsko kuhinjo in jedilnico. Ker se bo že z naslednjim šolskim letom povečalo tudi število oddelkov (predvidoma za 2), bodo potrebne nove učilnice s pripadajočimi kabineti in kabineti za individualno delo z učenci. Veliko premajhne so tudi garderobe učencev. Vse te prostorske težave bi se dale rešiti s preureditvijo.

In še detajl zdajšnje telovadnice.