Nov vladni odlok, novosti glede karanten, 19. 1. 2022

Spoštovani starši,

NA TEJ POVEZAVI vam posredujemo pomembno obvestilo glede novosti, ki začnejo veljati 19. 1. 2022. Najpomembnejša novost so izjeme od karantene pri visokorizičnem stiku z obolelo osebo v okviru šolskih programov. Seznanite se lahko tudi z vsebino okrožnice, ki smo jo šole dobile s strani MIZŠ.

Prosimo, natančno se seznanite z vsebino, da bo v naslednjih dneh čim manj težav pri izvajanju vseh novosti. Pozorno preberite, če mora vaš otrok šoli posredovati nov obrazec glede vsakodnevnega sedemdnevnega samotestiranja (v kolikor imate možnost, obrazec lahko natisnete doma, v šoli ga bomo tistim, ki ga potrebujejo, razdelili na papirju).

Ker se bo verjetno kmalu zgodilo, da bodo tudi nekateri razredi na naši šoli prešli na vsakodnevno sedemdnevno samotestiranje, vam predlagamo, da v lekarni čim prej prevzamete teste za svojega otroka.

Še vedno je glavni cilj šole, da se čim več učencev šola v prostorih šole. Že nekaj časa opažamo, da so ponavaljajoče karanetene oddelkov zelo problematične, zato smo zadovoljni, da bodo učenci kljub okužbam, ki se bodo pojavile v razredu, lahko ob določenih pogojih ostajali v šoli. Vsakodnevno samotestiranje bomo v šoli z dodatnimi napori, in kljub velikim organizacijim izzvom, odgovorno izvajali, saj si resnično želimo čim več otrok v šoli.

 

Obvestilo o karantenah in izobraževanju na daljavo

V skladu z navodili MIZŠ vam posredujemo naslednje obvestilo.

Nacionalni Inštitut za javno zdravje (NIJZ)  obvešča, da se je zaradi izrazitega porasta okužb s SARS-CoV-2, obdobje od prejema seznama visokorizičnih kontaktov, ki ga šole pripravijo, do napotitve v karanteno na domu podaljšal na nekaj dni. V soboto, 15. 1. 2022, je zamik znašal že 2 dni. V prihodnjih dneh je pričakovati še podaljšan zamik. Prejeti seznami visokorizičnih kontaktov so obravnavani po vrsti glede na čas prejema.

Šole še nadalje ravnajo skladno z navodili. To pomeni, da v šolah ob potrjeni okužbi v oddelku pričnejo z izobraževanjem na daljavo. Starši oz. zakoniti zastopniki bodo za svoje otroke napotitev v karanteno na domu s strani NIJZ prejeli nekaj dni po pričetku izobraževanja na daljavo. Pridobitev Izjave o seznanitvi z napotitvijo v karanteno na domu (eUprava) je možna tudi za nazaj, zato ta časovni zamik ne predstavlja ovire pri pridobivanju uradnega dokumenta, iz katerega izhajajo pravice.

Objavljeno 17. 1. 2022

POPOLNA ZIMA

V šolski knjižnici smo postavili razstavo fotografij Popolna zima avtorja Aleša Klabusa.

(več …)

Napovedujemo

– 17. do 21. 1. 2022 – zimska šola v naravi s tečajem smučanja za učence 5. a in 5. c

– 24. do 28. 1. 2022 – zimska šola v naravi s tečajem smučanja za učence 5. b in 5. č

 

 

Kako postopamo ob pozitivnem rezultatu testa na samotestiranju

V kolikor je rezultat testiranja, ki ga otrok opravi v šoli, pozitiven, učenca umaknemo v poseben prostor, kjer počaka na starše. Starše tega otroka takoj obvestimo po telefonu, da v čim krajšem času pridejo v šolo iskat otroka. Starši pri vhodu za zaposlene pozvonijo na videofon in počakajo, da otrok pride iz šole.

(več …)