Obisk čarovnika

Učenci 1. č so pridno zbirali star papir. Za nagrado se jim je konec šolskega leta pridružil čarodej Mare Čare. Skupaj z njim vam mahamo v pozdrav in vsem želimo lepe počitnice.

Medgeneracijsko sodelovanje v luči povezovanja

O temah, kot so sočutje, strpnost, medsebojni odnosi, razumevanje … se s prvošolci veliko pogovarjamo. Če pa otroci to res sami doživijo, če imajo resnično izkušnjo o sočutju do drugega, o medsebojnem sodelovanju in sprejemanju drugačnosti, pa to še bolj ponotranjijo. (več …)