Četrtošolci so se v preteklih mesecih vrteli na čisto posebnem vrtiljaku – »Vrtiljaku čustev«. V štirih zaporednih srečanjih so spoznavali svet čustev in bolje spoznavali sebe. Vsako srečanje se je pričelo s prijeto socialno igro, ki je bila uvod v delavnico. Delavnice so del preventivnega programa šolske svetovalne službe, s katerimi si prizadevamo za celostni razvoj otrok.

Na prvi delavnici so preko zgodb oz. situacij spoznavali/prepoznavali različna čustva. Bili so presenečeni, da zraven veselja, jeze, strahu, obstaja še cela paleta čustev. Na koncu prvega srečanja so učenci narisali, zapisali čustvo, ki je najbolj njihovo. Izkazalo se je, da sta v ospredju predvsem čustvo veselje in tudi jeza. Zato smo se jezi še bolj posvetili.

Druga delavnica je četrtošolce naučila, kaj je jeza, kdaj in kako jo občutimo in kako se uspešno spoprijemamo z njo. Dobro so ponotranjili čustveni semafor STOP – DIHAJ – POVEJ.

Tretje srečanje je bilo namenjeno stvarem brez cene, razmišljali so  o dejanjih, ki jih naredimo za nam pomembne osebe (starši, prijatelji, sošolci) in dejanjih, ki koristijo nam samim ter občutkih ob tem. Pri sebi so razmišljali o svojih osebnih lastnostih (komunikativnost, prijaznost, dobrosrčnost…)

Na zadnjem srečanju so učenci predstavili svoj dragoceni predmet, kako se ob njem počutijo, kakšni spomini in občutki jih vežejo na te predmete.  Za zaključek so pri sebi in drugih iskali pozitivne lastnosti in tako spodbudili prijetne občutke. Čustva so naše barve, s katerimi si barvamo doživetja.  

Vanja Abram