Učenci so zelo občutljivi na dogajanja okoli njih in dovzetni za stisko ljudi, ki se znajdejo v težkih življenjskih situacijah. Pri pouku je beseda nanesla na problematiko beguncev, kar je vzpodbudilo učence k razmišljanju. Odločili so se, da izdelajo plakate na izbrano temo in dopišejo mnenja ter občutke, ki jih sprožajo v njih posamezne fotografije. Pri delu so bili zelo motivirani, kar lahko razberete iz priloženih fotografij.