V kolikor je rezultat testiranja, ki ga otrok opravi v šoli, pozitiven, učenca umaknemo v poseben prostor, kjer počaka na starše. Starše tega otroka takoj obvestimo po telefonu, da v čim krajšem času pridejo v šolo iskat otroka. Starši pri vhodu za zaposlene pozvonijo na videofon in počakajo, da otrok pride iz šole.

V skladu z navodili NIJZ sošolci tega otroka ostanejo v šoli.

V nadaljevanju:

– starši domnevno okuženega otroka kontaktirajo otrokovega zdravnika, da otroka napoti na PCR test,

– do rezultata PCR testa otrok ostane v samoizolaciji,

– v kolikor je rezultat na PCR testu pozitiven, starši o tem takoj obvestijo razrednika – na učiteljevo e-pošto (naslovi so objavljeni v spletni učilnici) ali prek sporočil v eAsistentu,

– šola v nadaljevanju sledi navodilom NIJZ – predvsem ugotovi morebitne visokorizične stike in v tem primeru prek SMS obvestil in e-pošte obvesti starše učencev oddelka. Šola posreduje tudi obvestilo v skladu z navodili NIJZ.

– v kolikor so okoliščine takšne, da je potrebno preiti na začasno izobraževanje na daljavo za oddelek, v katerem se je pojavila okužba, šola o tem obvesti starše.