V šolskem letu 2021/2022 nudimo možnost popoldanskega najema šolske avle za zunanje uporabnike. Rok za oddajo vloge je do 15. 8. 2021.

Cenik najema prostorov za 2021/2022

Obrazec – prijavnica za najem oz. uporabo šolskih prostorov OŠ Mengeš 2021/2022

Prioritetni vrstni red uporabnikov šolske avle se določi na:

  1. obvezni program osnovne šole: pouk športa, obvezni izbirni predmeti.
  2. razširjeni brezplačni program osnovne šole: neobvezni izbirni predmeti s področja športa, interesne dejavnosti
  3. organizirana brezplačna vadba v okviru športnih društev in klubov s sedežem v Mengšu, ki v vadbo vključujejo otroke iz Mengša,
  4. organizirana plačljiva vadba v okviru športnih društev in klubov s sedežem v Mengšu, ki v vadbo vključujejo otroke iz Mengša,
  5. organizirana vadba v okviru društev in klubov s sedežem v Mengšu, ki v vadbo vključujejo občane Mengša
  6. ostali

Upravljalec (šola) bo pri prioritetnem vrstnem redu upošteval še:

– pravočasnost vloženih vlog,
– prednost bodo imeli interesenti, ki se bodo zanimali za celoletno uporabo prostorov,
– upravljalec pogodbe ne bo sklenil z interesenti, ki ne bodo imeli urejenih vseh obveznosti za preteklo obdobje (npr. neporavnane obveznosti do šole ali do 30. 6. v tekočem letu niso vrnili ključa…).

Površina šolske avle je cca. 160 m2. V prostoru ni košev, golov ipd. Najbolj primerno za izvajanje npr. plesnih delavnosti, joge, sprostitvenih dejavnosti, juda, karateja.