V skladu s sklepom ministrice za izobraževanje, znanost in šport o izvajanju vzgojno-izobraževalnega dela na daljavo (UL RS, št. 138/2021) se učenci, ki se ne samotestirajo skladno z odlokom, izobražujejo na daljavo.

Za te učence bomo na naši šoli izobraževanje na daljavo vodili znotraj arnesovih spletnih učilnic. Prosimo, da učenci oz. starši (za mlajše učence) redno spremljate obvestila, navodila, naloge in gradiva, ki jih v spletnih učilnicah objavljajo učitelji. Za dostop potrebujejte otrokov AAI račun. V kolikor ste ga izgubili se lahko obrnete na pomočnika ravnatelja, Saša Božiča.

V kolikor ima učenec, ki se izobražuje na daljavo dodatno stokovno pomoč in zato dodeljene individualne ure, bodo le-te izvedene po urniku prek aplikacije Zoom. Učitelji, ki izvajajo individualno pomoč, vas bodo o vsem potrebnem obvestili.

V skladu z navodili ministrstva za izobraževanje se učence, ki se izobražujejo na daljavo, lahko ocenjuje, vendar ocenjevanje poteka v šoli.