Obveščamo vas, da je Vlada RS sprejela spremenjen odlok o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja in okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS-CoV-2.

Po novem je uporaba mask za učence od 6. razreda dalje v vseh razredih obvezna, torej tudi ves čas pouka.

Še naprej velja, da učenci od 1. do vključno 5. razreda uporabljajo zaščitne maske, ko niso v matičnem razredu (garderobe, hodniki, WCji…).

Zato vam posredujemo še nekaj dodatnih informacij:

  • še vedno priporočamo, da imajo učenci svoje maske, lahko so tudi pralne (velja za vse učence 1. do 9. razred),
  • učenci od 6. do 9. razreda naj imajo s seboj vsaj eno svojo masko (lahko tudi več). To masko uporabljajo v prvem delu pouka. V drugem delu pouka bo šola vsakemu učencu zagotovila novo zaščitno masko (kirurško), saj z vidika zdravja ni dopustno, da bi otrok uporabljal eno masko ves čas,
  • v šoli bomo poskrbeli, da se bo več programa izvajalo na zunanjih površinah šole,
  • večrat na teden bodo učenci 6. do 9. razreda glavni odmor preživeli zunaj, zagotovili bomo spremstvo učiteljev,
  • na šoli se bomo torej potrudili, da bo novost za učence vsaj malo znosnejša.

Zavedamo se, da gre za strog ukrep in velika pričakovanja do otrok, vendar je šola odlok dolžna spoštovati in izvajati, zato prosimo starše, da se o novosti tudi sami pogovorite z otrokom in da nas pri prizadevanju za omejitev okužbe, s ciljem, da šole ostanejo odprte, podprete.