V prispevku najdete sezname in druge pomembne informacije glede šolskih potrebščin.

Obvestilo o potrebščinah za 2021/2022, informacija o možnosti pomoči iz šolskega sklada

Prijavnice za učbeniški sklad so učenci v petek, 21. 5. 2021, dobili na papirju (spodaj sta tudi povezavi na prijavnico). Izpolnjeno prijavo naj otrok čim prej vrne.
Prijavnica za učence letošnjega 1. in 2. razreda
Prijavnica za učence letošnjega 3. do 8. razreda

Pripravili smo sezname učbenikov, delovnih zvezkov in drugih učnih gradiv, ki jih bodo učenci potrebovali v šolskem letu 2021/2022. Učenci bodo učbenike za naslednje šolsko leto iz učbeniškega sklada predvidoma dobili že ob zaključku pouka, v kolikor to ne bo mogoče, pa 1. 9. 2021. Učbenikov torej ne kupujete, če si jih bo otrok izposodil v šoli.

 V šolskem letu 2021/2022 bodo učenci bodočega 1., 2. in 3. razreda na začetku pouka v šoli brezplačno prejeli tudi delovne zvezke, zato jih ne kupujte.

Priporočamo, da kupite samo stvari, ki so na seznamih.

1. razred, šolske potrebščine za 2021-2022
2. razred, šolske potrebščine za 2021-2022
3. razred, šolske potrebščine za 2021-2022
4. razred, šolske potrebščine za 2021-2022
5. razred, šolske potrebščine za 2021-2022
6. razred, šolske potrebščine za 2021-2022
7. razred, šolske potrebščine za 2021-2022
8. razred, šolske potrebščine za 2021-2022
9. razred, šolske potrebščine za 2021-2022

V kolikor se je družina znašla v finančni stiski, lahko zaprosite za pomoč pri plačilu delovnih zvezkov. Napisati morate dopis, v katerem na kratko pojasnite situacijo, izpolnite obrazec in priložite dokazila ter vse skupaj naslovite na šolski sklad. Rok za oddajo vlog je petek, 31. 5. 2021. Več si lahko preberete v obvestilu.
Pomoč šolskega sklada pri plačilu stroškov delovnih zvezkov – Vloga za subvencijo za delovne zvezke 2021 (rok za odajo je 31. 5. 2021)

Brezplačni črtasti, brezčrtni in karo zvezki za učence
Za učence iz družin, ki so se znašle v finančni stiski, bo šolski sklad omogočil nekaj brezplačnih zvezkov. Več si lahko preberete v obvestilu.