V prispevku lahko preberete obvestilo o šolski prehrani za naslednje šolsko leto. Učenci so obvestilo in prijavnico 5. 6. 2020 prinesli domov. Prijave (izpolnjen obrazec) je potrebno oddati razrednikom do 12. 6. 2020.

POMEMBNO: učenca na šolsko prehrano prijavite s predpisanim obrazcem.

Obvestilo o šolski prehrani, cene, informacije glede subvencij za šolsko leto 2020/2021

Prijava na šolsko prehrano, obrazec

ŠE POMEMBNO OBVESTILO:

V šolskem letu 2020/2021 se bo na šoli povečalo število oddelkov. Ocenjujemo, da bo na šoli približno 60 učencev več kot jih je letos. O prostorskih težavah šolske kuhinje (prostori so bili projektirani za pripravo cca. 300 kosil, letos smo jih pripravljali okoli 700) in jedilnice smo vas v zadnjih letih obveščali, o tem je vsa leta obveščen tudi naš ustanovitelj (občina). Trudili smo se, da kljub težavam omogočimo šolsko kosilo vsem zainteresiranim učencem. V prihodnjem šolskem letu zaradi ponovnega povečanja števila učencev tega zagotovo ne bomo mogli več zagotoviti. Prednost za kosilo bodo imeli učenci vključeni v OPB in mlajši učenci (lahko se torej zgodi, da ne bomo mogli zagotoviti kosila vsem učencem 3. triletja). Predlagamo, da otroka v vsakem primeru prijavite na kosilo. V kolikor bo prijav preveč, pa vas bomo že v prvi polovici julija 2020 obvestili, katerim razredom bomo kosila lahko zagotovili in katerim ne.

Hvala za razumevanje.