Spoštovani starši oz. skrbniki otrok,

v času šolanja na daljavo bo učencem, ki potrebujejo brezplačni topel obrok in jim po odločbi o otroškem dodatku pripada brezplačno kosilo (povprečni mesečni dohodek na osebo ne presega 382,82 evra – 3. dohodkovni razred pri otroškem dodatku) šola v sodelovanju z Občino Mengeš le-tega lahko zagotovila.

V kolikor bi starši za svojega otroka obrok želeli naročiti, morate otroka nanj NUJNO PRIJAVITI ali na elektronski naslov: prehrana.osmenges@gmail.com ali na telefon 01 724 76 17 (od 8.00 do 12.00).  V prijavi je potrebno napisati otrokovo ime in priimek ter razred, ime in priimek starša oz. skrbnika, ki otroka prijavlja na obrok.

S oddano prijavo sogalašate, da občina Mengeš in OŠ Mengeš uporabita zbrane podatke za organizacijo priprave in prevzemom toplega obroka.

Učenci/ke oz. njihovi starši oz. skrbniki bodo lahko obrok prevzeli v šolski jedilnici med 12.30 do 13.30, ob upoštevanju priporočil NIJZ. Učenci bodo v šolo vstopili in izstopili skozi vhod v garderobe. Vstop v šolo bo dovoljen le z uporabo zaščitne maske in upoštevanjem varnostne razdalje. Učenci bodo hrano prevzeli v embalaži za enkratno uporabo.

Če toplega obroka ne boste prevzeli, se je potrebo pravočasno odjaviti. Odjava do 8.30 ure velja z  istim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. V primeru, da učenec, ki je prijavljen na brezplačni topli obrok le-tega ne prevzame in topli obrok zanj ni bil odjavljen, se mu obračuna polna cena obroka.

Šola nima možnosti dostave hrane učencem, zato nas v primeru, da učenec/ka ne more prevzeti obroka v šoli, obvestite in skupaj z občino bomo poskušali poiskati rešitev.

Topli obrok bo za učence na voljo od torka 10. 11. 2020 (v kolikor boste otroka prijavili najkasneje do ponedeljka do 12.00).