Obveščamo vas, bomo v šolskem letu 2020/2021 glede na interes učencev in ob upoštevanju normativov izvajali naslednje izbirne predmete

– biologija – rariskovanje organizmov v domači okolici (ROD)
– gledališki klub (GKL)
– izbrani šport odbojka (IŠP)
– izbrani šport nogomet (IŠP)
– likovno snovanje 1, 2 in 3 (LS1, LS2, LS3)
– multimedija (MME)
– nemščina 1, nemščina 2 in nemščina 3 (NI1, NI2 in NI3)
– obdelava gradiv – les (OGL)
– obdelava gradiv – umetne snovi (OGU)
– ples (PLE)
– poskusi v kemiji (POK)
– računalniška omrežja (ROM)
– sodobna priprava hrane (SPH)
– španščina 1, španščina 2 in španščina 3 (ŠI1, ŠI2 in ŠI3)
– šport za sprostitev (ŠSP)
– šport za zdravje (ŠZZ)
– urejanje besedil (UBE)

O urniku izbirnih predmetov bodo učenci obveščeni 1. 9. 2020.

V kolikor ste se odločili, da bo otrok opravičen obiskovanja izbirnih predmetov zaradi vključenosti v javnoveljavni program glasbene šole, ne pozabite pravočasno vložiti vloge. Berite v nadaljevanju…

POMEMBNO:
Kaj morate starši storiti, če želite uveljaviti oprostitev od obiskovanja izbirnih predmetov zaradi glasbene šole? 

Po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto nam morate do 4. julija 2020 posredovati dve stvari:

pisno vlogo za oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov (sami si jo natisnete in izpolnite),

potrdilo o vpisu vašega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom (potrdilo izda glasbena šola !!!)

Vloga bo popolna, če boste šoli predložili oba obrazca!

Če se bo učenec v glasbeno šolo vpisal naknadno v avgustovskem roku, posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta. O oprostitvi obiskovanja izbirnih predmetov odloči ravnatelj.

Popolno vlogo za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov pošljete do roka po pošti na naslov OŠ Mengeš, Šolska ulica 11, 1234 Mengeš s pripisom “oprostitev”.

————————————————————————–

 

 

Prispevek iz meseca aprila, ko smo zbirali prijave:

Obvezni izbirni predmeti v šol. letu 2020/21

Obveščamo vas, da smo pričeli s postopkom zbiranja prijav na OBVEZNE izbirne predmete za naslednje šolsko leto. Iz široke ponudbe obveznih izbirnih predmetov mora vaš otrok v skladu s svojimi željami in interesi izbrati tiste, ki jih bo obiskoval v prihodnjem šolskem letu.

V prispevku: splošno o obveznih izbirnih predmetih; katere predmete je možno izbrati; način prijave; informacija o možnosti oprostitve obiskovanja

Rok za prijavo je petek, 24. 4. 2020. V kolikor učenec ne bo pravočasno oddal prijavnice, ga bomo razporedili k predmetom, kjer bodo še prosta mesta.
Pred vami, učenci, je zanimiva in zelo pomembna naloga: iz široke ponudbe obveznih izbirnih predmetov morate v skladu s svojimi željami in interesi izbrati tiste, ki jih boste obiskovali v prihodnjem šolskem letu. Da vam bo pri tem lažje, se posvetujte s svojimi starši, učitelji ter učenci, ki so v tem šolskem letu že vključeni v pouk izbirnih predmetov. Šola bo izvajala samo tiste predmete, za katere bo dovolj prijav. V pomoč vam bo publikacija, ki je objavljena na koncu prispevka.

Seznam ponujenih izbirnih predmetov za 7. razred: 
– Likovno snovanje I.
– Nemščina I.
– Španščina I.
– Plesne dejavnosti: ples
– Slovenščina: gledališki klub
– Slovenščina: literarni klub
– Slovenščina: šolsko novinarstvo
– Turistična vzgoja
– Filmska vzgoja
– Biologija: raziskovanje organizmov domače okolice
– Obdelava gradiv: les; umetne snovi; (dva različna predmeta)
– Prehrana: sodobna priprava hrane
– Računalništvo: urejanje besedil
– Risanje v geometriji in tehniki
– Šport: izbrani šport
– Šport: šport za sprostitev

Seznam ponujenih izbirnih predmetov za 8. razred: 
– Geografija: življenje človeka na Zemlji
– Glasba: glasbena dela
– Likovno snovanje I., II.
– Nemščina I., II.
– Španščina I, II,
– Plesne dejavnosti: ples
– Slovenščina: gledališki klub
– Slovenščina: literarni klub
– Slovenščina: šolsko novinarstvo
– Turistična vzgoja
– Verstva in etika
– Filmska vzgoja
– Biologija: raziskovanje organizmov domače okolice
– Kemija: poskusi v kemiji
– Obdelava gradiv: les; umetne snovi;  (dva različna predmeta)
– Prehrana: sodobna priprava hrane
– Računalništvo: urejanje besedil; multimedija (dva različna predmeta)
– Risanje v geometriji in tehniki
– Šport: izbrani šport (če ga še nisi obiskoval v 7. razredu)
– Šport: šport za zdravje

Seznam ponujenih izbirnih predmetov za 9. razred: 
– Geografija: življenje človeka na Zemlji
– Glasba: glasbena dela
– Likovno snovanje I, II, III (trije različni predmeti)
– Nemščina I, II, III
– Španščina I, II, III
– Plesne dejavnosti: ples
– Retorika
– Slovenščina: gledališki klub
– Slovenščina: literarni klub
– Slovenščina: šolsko novinarstvo
– Turistična vzgoja
– Verstva in etika
– Biologija: raziskovanje organizmov domače okolice
– Kemija: poskusi v kemiji
– Obdelava gradiv: les; umetne snovi; (dva različna predmeta)
– Računalništvo: multimedija; računalniška omrežja (dva različna predmeta)
– Risanje v geometriji in tehniki
– Šport: izbrani šport (če ga še nisi obiskoval v 7. ali 8. razredu)
– Šport: šport za sprostitev
– Šport: šport za zdravje

POMEMBNO: povzeto iz brošure

– Izbirni predmeti so obvezni, kar pomeni da mora učenec/ka izbrati dve uri izbirnih predmetov na teden, lahko pa tudi tri ure, če s tem soglašate starši,
– obiskovanje izbirnih predmetov je obvezno celo šolsko leto, predmeti se ocenjujejo,
– če otrok obiskuje glasbeno šolo z  z javno veljavnim programom lahko uveljavlja delno oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov ene ure tedensko (izbere eno uro izbirnih predmetov) ali v celoti (ne izbere nobene ure),
– vsi predmeti so enourni, razen tujega jezika (nemščina, španščina), ki je dvourni.
– UČENEC LAHKO IZBERE SAMO TISTE PREDMETE, KI JIH ŠE NI OBISKOVAL (POZOR: predmet Izbrani šport: odbojka, košarka, nogomet je isti predmet. Npr.: Če je učenec že obiskoval Izbrani šport: odbojka, ne more obiskovati Izbrani šport: košarka !!! )
 

POMEMBNO: KAKO BOSTE STARŠI OTROKA PRIJAVILI NA IZBIRNE PREDMETE?

Svojega otroka na obiskovanje izbirnih predmetov prijavite s sporočilom po elektronski pošti na elektronski naslov razrednika. V sporočilu morate obvezno sporočiti:Ime, priimek in letošnji razred učenca.

1. Koliko ur izbirnih predmetov bo obiskoval vaš otrok? Izberite eno izmed spodnjih izjav: 

a) v šolskem letu 2020/2021 bo obiskoval-a tri ure izbirnih predmetov tedensko,
b) v šolskem letu 2020/2021 bo obiskoval-a dve uri izbirnih predmetov tedensko,
c) ker bo v šolskem letu 2020/2021 obiskoval-a glasbeno šolo z javno veljavnim programom, bomo uveljavljali pravico do oprostitve obiskovanja izbirnih predmetov v celoti. V zvezi s tem bomo pravočasno vložili pisno vlogo s potrdilom o vpisu v glasbeno šolo.č) ker bo v šolskem letu 2020/2021 obiskoval glasbeno šolo z javno veljavnim programom, bomo uveljavljali pravico do oprostitve obiskovanja izbirnih predmetov ene ure tedensko. V zvezi s tem bomo pravočasno vložili vlogo s potrdilom o vpisu v glasbeno šolo.

2. Katere predmete bo obiskoval?  V brošuri so navedeni opisi izbirnih predmetov. Pozorno preberite uvod in opis predmetov. Šola bo izvajala samo tiste predmete, za katere bo dovolj prijav. Zato izmed ponujenih izberite najmanj štiri predmete (tiste, ki jih najbolj želi obiskovati in dodatne rezerve) in jih zapišite po vrsti od 1 do 4 tako da bo na 1. mestu tisti predmet, ki ga otrok najbolj želi, na zadnjem mestu pa tisti, ki je zadnja rezerva. POZOR: UČENEC LAHKO IZBERE SAMO TISTE PREDMETE, KI JIH ŠE NI OBISKOVAL

3. Ali želi obiskovati neobvezni izbirni predmet Nemščina  –  Šola bo ponudila neobvezni izbirni predmet Nemščina, ki si jo lahko učenec izbere ne glede na ostale izbire.

4. Na koncu se ne pozabite podpisati, da razrednik ve, kdo je učenca prijavil.

 

Rok za pošiljanje je petek, 24. 4. 2020. V kolikor učenec ne bo pravočasno oddal prijavnice, ga bomo razporedili k predmetom, kjer bodo še prosta mesta.

POMEMBNO:
Kaj morate starši storiti, če želite uveljaviti oprostitev od obiskovanja izbirnih predmetov zaradi glasbene šole? 

Po junijskem roku za vpis v glasbeno šolo za naslednje šolsko leto nam morate do 4. julija 2020 posredovati dve stvari:

pisno vlogo za oprostitev obiskovanja pouka izbirnih predmetov (sami si jo natisnete in izpolnite),

potrdilo o vpisu vašega otroka v glasbeno šolo z javno veljavnim programom (potrdilo izda glasbena šola !!!)

Vloga bo popolna, če boste šoli predložili oba obrazca!

Če se bo učenec v glasbeno šolo vpisal naknadno v avgustovskem roku, posredujete vlogo najkasneje do 31. avgusta. O oprostitvi obiskovanja izbirnih predmetov odloči ravnatelj.

Popolno vlogo za oprostitev obiskovanja izbirnih predmetov pošljete do roka po pošti na naslov OŠ Mengeš, Šolska ulica 11, 1234 Mengeš s pripisom “oprostitev”.

 

OPISE PREDMETOV SI LAHKO PREBERETE TUKAJ
Obvezni izbirni predmeti, publikacija 2020/2021