Upamo, da ste lepo preživeli zimske počitnice, da ste si malo oddahnili od šolskih obveznosti in da se v ponedeljek, 1. 3. 2021 ponovno vidimo v šoli.

V nadaljevanju je nekaj pomembnih informacij.

  • V šolo se lahko vrnejo samo zdravi učenci, torej brez kakršnih koli simpomov, ki bi lahko nakazovali na Covid-19,
  • v glavnem bo program potekal na enak način kot v tednu pred počitnicami (učenci so v “mehurčku” oddelka),
  • še vedno ne bomo izvajali: interesnih dejavnosti, okrnjen bo program OPB (še vedno apeliramo na starše učencev 4. in 5. razreda, da presodite, če otrok resnično potrebuje ta program); ker bomo dali prednost zapolnjevanju vrzeli v znanju in ponavljanju, bomo intenzivno izvajali dopolnilni pouk, dodatnega pouka do nadaljnega ne bomo izvajali.

Novo:

Neobvezni (4. do 6. razred) in obvezni izbirni predmeti (7. do 9. razred)

V skladu z navodili MIZŠ bomo nekatere izbirne predmete začeli izvajati v šoli – gre za tiste, v katere je vključeno manjše število učencev, ki so lahko iz različnih razredov, v učilnici pa lahko ob vseh ukrepih (prezračevanje, razkuževanje površin) zagotovimo še razdaljo med učenci. Tak način izvedbe je v skladu z navodili MIZŠ dovoljen, vendar morajo vsi učenci v skupini tudi pri pouku obvezno uporabljati zaščitno masko. Na tej povezavi si lahko ogledate, katere izbirne predmete bomo izvajali v šoli. Vse ostale izbirne predmete bomo do nadaljnega, žal, še vedno izvajali na daljavo.

Dopolnilni pouk (6. do 9. razred):

Po dolgotrajnem izobraževanju na daljavo bomo še posebej veliko pozornost namenili odpravljaju vrzeli v znanju, ponavljanju in utrjevanju. Učitelji bodo nekaterim učencem še posebej predlagali, naj se dopolnilnega pouka udeležijo. Zato smo pripravili prenovljen urnik in način izvajanja dopolnilnega pouka. Ker je v program vključeno manjše število učencev, bomo dopolnilni pouk izvajali v šoli po razporedu, ki ga lahko vidite na tej povezavi. V kolikor bodo pri dopolnilnem pouku učenci iz različnih razredov, bodo morali obvezno nositi maske.

Ocenjevanje znanja

Takoj po zimskih počitnicah bodo učitelji še preverjali usvojeno znanje, utrjevali naučeno in odpravljali primanjkljaje iz časa šolanja na daljavo. Zelo kmalu pa se bo začelo ocenjevanje (nekatera dogovorjena ocenjavanja že v prvem tednu). Učitelji bodo pri ocenjevanju upoštevali priporočila Zavoda RS za šolstvo. Kljub temu, da bo letos samo eno ocenjevalno obdobje in da je število ocen, ki jih mora učenec nujno prdobiti, zmanjšano, se zavedamo, da bo za večino učencev ocenjevanje predstavljalo velik izziv. Zato svetujemo, da se učenci vključijo na dopolnilni pouk, če ga potrebujejo. Učitelji se zvedamo, da kvaliteta znanja iz časa šolanja na daljavo (razumljivo) ni enaka, kot če ni pouk potekal normalno. Učitelji bodo zato nekatere načine ocenjevanja temu prilagodili, vendar vseeno opozarjamo, da bodo meseci do zaključka šolskega leta glede prodobivanja ocen za mnoge učence kar naporni. Zato svetujemo čim bolj sprotno učenje in zavzeto sodelovanje v času pouka. Veliko učencev pove, da se največ naučijo v šoli, če seveda pri pouku resnično upoštevajo učiteljeva navodila, razmišljajo in sodelujejo. S skupnimi močmi z vami, starši, verjamemo, da lahko šolsko leto uspešno nadaljujemo in tudi zaključimo.

Še vedno pa si želimo in upamo, da bomo ob upoštevanju ukrepov za preprečevanje okužbe s Covid-19 in z ugodnejšo zdravstveno situacijo v državi, lahko zagotovili učencem šolanje v učilnicah.