Vstopanje v šolo, uporaba mask, obvestilo za starše

Vse starše in odrasle osebe, ki zaradi različnih stvari vstopate v šolo, prosimo, da se držite priporočil NIJZ in še vedno uporabljate zaščitno masko (zaprti javni prostor).

Prosimo, upoštevajte tudi:

– če pridete v šolo iskat otroka, se ne zadržujete v šolskih prostorih več, kot je potrebno, ko prevzamete otroka, šolo čim prej zapustite,

– pri vhodih v šolo imamo še vedno razkužila, razkužite roke,

– če otroka spremljate v šolo v dopoldanskem času, ga pospremite samo do vrat garderob. Vsi otroci so že tako samostojni, da gredo lahko do učilnice sami.

Hvala za razumevanje.

Šolski kombi od 1. 6. 2020 dalje

Obveščamo vas, da bo šolski kombi od 1. 6. 2020 dalje ponovno vozil po običajnem voznem redu. Postajališče bo še vedno pri KD Mengeš.

Odhod kombija zjutraj:
Dobeno ob 6.55 in ob 7.50,
Loka ob 7.00 in 7.15
Topole ob 7.15

Odhod kombija po pouku:
Topole, Loka in Dobeno ob 14.20
Dobeno ob 15.00

 

Pogled na nova zunanja igrišča

Južno od nove športne dvorane se že lepo vidijo obrisi novih športnih igrišč, ki jih bo obkrožala atletska steza. Tako je gradbišče izgledalo 28. 5. 2020.

Obvestilo za učence od 4. do 8. razreda

Nekateri učenci imajo v šoli svoje stvari (v garderobnih omaricah, v učilnicah), doma pa imajo knjige iz šolske knjžnice in učbenike iz učbeniškega sklada. V kolikor se učenci do konca šolskega leta ne bodo vrnili v šolo, bomo vračanje knjig in učbenikov izvedli v zadnjih dneh pouka, istočasno bodo učenci vrnili ključe garderobnih omaric – v tem primeru bomo učence vabili v šolo individualno. V kolikor pa se bodo učenci vrnili v šolo, bomo stvari uredili na običajen način.

Pričakujemo, da bo v tem tednu MIZŠ sporočilo odločitev, ali se učenci od 4. do 8. razreda v tem šolskem letu res ne vrnejo v šolo (kot so sporočali do zdaj) ali pa se vseeno vrnejo in pod kakšnimi pogoji. O vsem boste obveščeni.

25. 5. 2020

 

Obvestilo za starše bodočih prvošolcev

Spoštovani,

obveščamo vas, da sredi meseca junija načrtujemo sestanek za starše bodočih prvošolcev, če bodo ob upoštevanju določenih omejitev okoliščine to dopuščale. O tem vas bomo pravočasno obvestili. V kolikor pa sestanek ne bi bil možen (omejitve NIJZ), vas bomo o vsem pomembnem obvestili pisno.

25. 5. 2020

Učenci od 1. do 3. razreda ponovno v šoli

20200518_112201

Naši učenci in učenke 1. triletja so se vrnili v šolske klopi.  Učenci se počutijo dobro in so zelo veseli, da so spet v šoli, četudi malo drugačni, kot so jo bili vajeni do sedaj. Tudi tisti, ki so v šolo stopili malce bolj obotavljivo, so ob snidenju s sošolci in učiteljem takoj dobili nasmešek na obraz. Starši ste otroke zelo dobro pripravili na spremembe, ki so jih pričakale in jim s tem močno olajšali povratek v šolo, za kar se vam lepo zahvaljujemo.   (več …)

POMEMBNO – podrobnejša Navodila za starše 1. do 3. razreda

Spoštovani starši oz. zastopniki otrok,

veselimo se vrnitve otrok v šolske klopi, verjamemo, da tudi pozorno v medijih spremljate vsa obvestila. Na šoli se zavedamo, kako pomembno bo, na kakšen način bo potekalo vračanje otrok v šolo. Na šoli se bomo vsi potrudili, da bomo ustvarili varne, zdrave in spodbudne pogoje, da se bodo otroci v šoli počutili dobro. Zaradi sprejetih preventivnih ukrepov bo šola vseeno drugačna, zato vas prosimo, da to otroku na ustrezen način predstavite in ga tako pripravite.
(več …)

Povratek učencev 1., 2,. 3. IN 9. razreda v šolo

Na šoli se intenzivno pripravljamo na prihod učencev v šolske klopi.

V skladu z Okvirnim načrt sproščanja omejitvenih ukrepov, s katerim se od 18. 5. 2020 dalje postopoma odpravlja omejitve na področju šolstva in predšolske vzgoje, bo MIZŠ predvidoma v četrtek, 14. 5. 2020 izdal sklep, ki bo določal, da se:

  • VIZ delo za učence 1., 2. in 3. razreda predvidoma od 18. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • VIZ delo za učence 9. razreda predvidoma od 25. 5. 2020 izvaja v prostorih šole,
  • lahko izvaja dopolnilni pouk ter druge oblike individualne pomoči za učence od 4. do 8. razreda, ki imajo učne težave in težko dosegajo standarde znanja, od 25. 5. 2020 dalje

V šolo se vrnejo vsi učenci 1., 2., 3. in 9. razred (obvezno za vse), razen učenci z zdravstvenimi omejitvami, ki jih je predvidel Razširjeni strokovni kolegij za pediatrijo – le te si lahko ogledate na tej povezavi. Naprošamo vas, da se z vsebino tega dokumenta seznanite. V primeru, da je v družini, v istem gospodinjstvu drug otrok, mladostnik ali odrasla oseba, ki ima zdravstvene omejitve, NIJZ otroku odsvetuje vrnitev v šolo. Starši se posvetujte z izbranim zdravnikom – specialistom pediatrije oziroma izbranim osebnim zdravnikom- specialistom splošne oziroma družinske medicine.

(več …)

Rezultati ankete o izobraževanju na daljavo, odgovori staršev

Anketo o izobraževanju na daljavo, ki smo jo izvedli na OŠ Mengeš je izpolnilo kar 622 staršev, za kar se vam lepo zahvaljujemo, saj smo z njo pridobili pomembne informacije za naše nadaljnje delo. Rezultati ankete so pri večini odgovorov v okviru naših pričakovanj, pri nekaterih pa smo bili prijetno presenčeni.

TUKAJ si lahko prenesete analizo ankete. Iz analize so izvzeti odgovori na odprta vprašanja (zaradi varovanja zasebnosti in obsega vnesenih sporočil).