Spoštovani starši oz. skrbniki otrok,

ker se zavedamo, da v času šolanja na daljavo nekateri starši težko pripravijo topel obrok za svoje otroke in ob upoštevanju pomena zdrave in redne prehrane, smo se v dogovoru z Občino Mengeš odločili, da poleg otrok iz socialno šibkejših družin omogočimo topel obrok VSEM učencem, ki ga potrebujejo oz. želijo.

Cena toplega obroka za vse učence bo znašala 2,60€ in vključuje obrok ter stroške embalaže za enkratno uporabo, v kateri bodo obrok prejeli.

Šola ne bo mogla pripravljati dietnih obrokov. Jedilnik bomo pripravljali sproti, zato ne bo objavljen na spletni strani šole.

PRIJAVA:

V kolikor bi starši za svojega otroka obrok želeli naročiti, morate otroka nanj NUJNO PRIJAVITI ali na elektronski naslov: prehrana.osmenges@gmail.com ali na telefon 01 724 76 17 (od 8.00 do 12.00).  V prijavi je potrebno napisati otrokovo ime in priimek ter razred, ime in priimek starša oz. skrbnika, ki otroka prijavlja na obrok. Z oddano prijavo soglašate, da OŠ Mengeš uporabi zbrane podatke za organizacijo priprave in prevzemom toplega obroka.

PREVZEM:

Učenci/ke oz. njihovi starši oz. skrbniki bodo lahko obrok prevzeli v šolski jedilnici med 12.30 do 13.30, SAMO OB UPOŠTEVANJU PRIPOROČIL NIJZ. Učenci bodo v šolo posamično vstopili in izstopili skozi vhod v garderobe. Vstop v šolo BO DOVOLJEN LE Z UPORABO ZAŠČITNE MASKE IN UPOŠTEVANJEM VARNOSTNE RAZDALJE. Učenci bodo hrano prevzeli v embalaži za enkratno uporabo, ki jo bo zagotovila šola.

ODJAVA:

Če toplega obroka ne boste prevzeli, se je potrebno pravočasno odjaviti. Odjava do 8.30 ure velja z  istim dnem oz. z dnem, ki ga določi oseba, ki je podala odjavo. V primeru, da učenec, ki je prijavljen na topli obrok le-tega ne prevzame in topli obrok zanj ni bil odjavljen, se mu obrok obračuna.

Topli obrok bo za vse učence na voljo OD TORKA 17. 11. 2020 (v kolikor boste otroka prijavili najkasneje do ponedeljka, 16. 11. 2020 do 12. ure).