Začenjamo s postopkom izbora neobveznih izbirnih predmetov za učence, ki bodo v naslednjem šolskem letu obiskovali 4., 5. in 6. razred. Spodaj si lahko prenesete brošuro s predstavitvami vsebin neobveznih izbirnih predmetov.

4. razred – PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREMETOV 2019-2020

5. razred – PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREMETOV 2019-2020

6. razred – PONUDBA NEOBVEZNIH IZBIRNIH PREMETOV 2019-2020

Neobvezni izbirni predmeti, brošura za 2019-2020

POMEMBNO: povzeto iz brošure

V skladu z Zakonom o osnovni šoli se učenec, ki obiskuje 4., 5. in 6. razred, lahko odloči za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov.
Ti predmeti so neobvezni izbirni predmeti, zato jih učenec lahko izbere ali pa tudi ne. Glede na poznavanje vašega otroka in njegov interes, se skupaj odločite, ali jih želi obiskovati ali ne.

POMEMBNO!!!

Če se učenec odloči za obiskovanje neobveznih izbirnih predmetov, lahko v skladu z zakonom izbere največ 2 uri na teden.
Če se učenec odloči za neobvezni izbirni predmet, ga mora nato obvezno obiskovati celo šolsko leto. Med šolskim letom izstop torej ni možen.
Neobvezni izbirni predmeti se ocenjujejo, ocene se vpišejo v spričevalo.
Pouk neobveznih izbirnih predmetov bo potekal po obveznem programu, predvidoma 6. in 7. šolsko uro, izjemoma lahko na preduro.

 Osnovna šola Mengeš bo učencem za šolsko leto 2019/2020 ponudila možnost obiskovanja naslednjih neobveznih izbirnih predmetov:
– nemščino kot drugi tuji jezik (2 uri na teden), začetek v 4. razredu, nadaljevanje v 5. in nato v 6. razredu,
– šport (1 ura na teden) v 4., 5. in 6. razredu,
– računalništvo (1 ura na teden) v 4., 5. in 6. razredu,
– tehniko (1 ura na teden) v 4. razredu,
– umetnost (1 ura na teden) v 5. razredu.

Šola je s številom skupin omejena – v šolskem letu 2019/2020 bomo pouk neobveznih izbirnih predmetov izvajali največ v 13 skupinah, zato bomo izvajali tiste, za katere bodo učenci izkazali največje zanimanje. V skladu z zakonom je v skupini lahko najmanj 12 učencev.

Učenci se na obiskovanje izbirnih predmetov prijavijo s prijavnico, ki jo dobijo v šoli. Ob koncu šolskega leta šola učence obvesti, katere neobvezne izbirne predmete bo izvajala v naslednjem šolskem letu. Urnik bo znan na začetku novega šolskega leta.