– ponedeljek, 28. maj 2018 od 17.00 do 19.00, popoldanske pogovorne ure, 1. do 5. razred

– torek, 29. maj 2018 od 17.00 do 19.00, popoldanske pogovorne ure, 6. do 9. razred

– torek, 29. maj do četrtek, 31. maj 2018 – 3. zbiralna akcija starega papirja (pozor, spremenjen datum)

– 4. do 8. junij 2018, letna šola v naravi s tečajem plavanja za učence 3. razreda

– 6. do 8. junij 2018, šola v naravi za učence 6. c in 6. č razreda