Nacionalno preverjanje znanja določa Zakon o osnovni šoli v 64. členu.

Največ informacij o NPZ lahko dobite na spletni strani Državnega izpitnega centra, kjer posebne komisije pripravljajo naloge za NPZ in ki je tudi zadolžen za izvedbo NPZ.

Njihova spletna stran je www.ric.si. Tam si lahko preberete publikacijo Informacije za učence in starše za šolsko leto 2015/2016 o NPZ.

Z nacionalnem preverjanjem znanja se preverjajo standardi znanja, določeni z učnim načrtom in sicer:

a) ob koncu drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja (to je ob koncu 6. razreda) se znanje preverja iz slovenščine, matematike in angleščine,

b) ob koncu tretjega vzgojno-izobraževalnega obdobja (ob koncu 9. razreda) – za učence je obvezno, preverja se znanje iz slovenščine, matematike in tretjega predmeta. Tretji predmet določi minister za šolstvo.

Osnovna šola starše pisno obvesti o dosežkih učenca pri NPZ. Dosežki NPZ so dodatna informacija o znanju učencev. Podatki in analize o dosežkih NPZ se ne smejo uporabiti za razvrščanje šol.

Na spletnih straneh RIC-a lahko najdete naloge NPZ iz prejšnjih šolskih let. Sledi povezavi na RIC 

Datumi opravljanja NPZ za šolsko leto 2015/2016:

datum rok predmet razred
4. maj 2016 redni matematika 6. in 9. razred
6. maj 2016 redni slovenščina 6. in 9. razred
10. maj 2016 redni angleščina 9. razred
10. maj 2016 redni angleščina 6. razred