V letošnjem šolskem letu smo si v okviru naše Ekošole zadali kar veliko projektov:

– EKOVRTILNICA – slovenske avtohtone sorte rastlin (zbiranje semen, izdelava ekolončkov in sajenje)
– PODNEBNE SPREMEMBE – ozaveščanje o stanju in potrebnih ukrepih posameznikov
– DAN HRANE – hrana kot odpadek
– EKO IDEJA ZA 1. NOVEMBER – risanje svečk na kamne
– BOŽIČNO ŽITO – simbol dobre letine, pomladi, upanja in BOŽIČNI OKRASKI IZ ODPADNIH MATERIALOV (recikliraj – ponovno uporabi)
– VAROVANJE OKOLJA – anketa med družinami
– EKOKVIZ – tekmovanje o okoljskem znanju
– DAN VODE in DAN ZEMLJE – varčevanje in varovanje
– OGROŽENE VRSTE ŽIVALI V SLOVENIJI – razstava v sodelovanju z učenci vseh OPB-jev
– ZBIRALNE AKCIJE – odpadni papir, baterije in zamaški
– EKO IZDELEK – izdelek iz kartona ali plastike  in razstava izdelkov (recikliraj – ponovno uporabi)
– PODELITEV PRIZNANJ in POHVAL najbolj prizadevnim EKOŠOLCEM
Nekaj utrinkov celoletnega dela si lahko ogledate v fotogaleriji.
Mentorici: Vesna Katarinčič in Metka Trobec